Regulamin

                                                REGULAMIN SKLEPU giftsfactory.plSklep internetowy giftsfactory.pl działający pod adresem http://www.giftsfactory.pl  prowadzony jest przez Spólkę Jett Studio sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trakt Lubelski 414A, 
NIP: 952-13-31-069, REGON  012347898, Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Numer rejestru KRS  0000126614. Kapitał zakładowy spółki: 50 000zł

adres mailowy: sklep@giftsfactory.pl, numer telefonu: 22 812 90 60 w.123

Aktualna wersja regulaminu, która obowiązuje jest zawsze dostępna na stronie www.giftsfactory.pl/art/1

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 roku i stanowi dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego mieszczącego się na stronie www.giftsfactory.pl


Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 roku dostępny jest tu: http://giftsfactory.pl/art/50


SŁOWNICZEK

Sklep giftsfactory.pl – sklep internetowy działający pod adresem http://www.giftsfactory.pl , sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie giftsfactory.pl

Konsument - uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy giftsfactory.pl skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu na adres wskazany przez Klienta;

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Koszyk – element Sklepu Internetowego giftsfactory.pl, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość zamawianych produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.


Do korzystania ze Sklepu giftsfactory.pl, w tym przeglądania oferty Sklepu giftsfactory.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i wyposażony w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari z włączoną opcją akceptacji plików cookies i
włączoną obsługą Java Script oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)


I Zamówienia –warunki realizacji

1.    Sklep giftsfactory.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach sklep giftsfactory.pl zamieszcza na stronie http://www.giftsfactory.pl   
2.    Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu giftsfactory.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta realizowaną przez Sklep giftsfactory.pl
3.    Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dniu roboczym po godzinie 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
4.    Aby złożyć zamówienie nie jest wymagane założenie konta (rejestracja Klienta).
5.    Klient, przesyłając do Sklepu giftsfactory.pl zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem giftsfactory.pl. Wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep giftsfactory.pl na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
6.    Podczas składania zamówienia, Klient :
a. wybiera zamawiane produkty (ewentualnie wybiera ich kolor) i klika przycisk /do koszyka/;
b. wybiera ilość wybranych produktów;
c. sposób dostawy oraz sposób płatności i klika przycisk /realizuj zamówienie/
d. wypełna dane adresowe, zgodnie z oznaczonymi polami
e. wypełnia dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP) - jeśli klient wybierze taką opcje, jeśli nie to wraz z zamówionymi produktami zostanie dostarczony paragon;
f. uzyska stronę podsumowującą zamówienie, która zawiera: zamówione produkty, ich jednostkową cenę, cenę za zamówioną usługę dostawy (jeśli klient taką wybrał), łączną sumę zamówienia oraz wybrany sposób płatności i dostawy.
g. dokonuje akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tylko i wyłącznie w celu wysłania i realizacji zamówienia;
h. ma możliwość zmiany wszystkich wprowadzanych danych do momentu naciśnięcia przycisku /potwierdzam zamówienie/
7.    Zamówienia dokonane do godziny 14:00 w dzień roboczy wysyłane są tego samego dnia, o ile zamówiony towar jest dostępny w Magazynie czyli informacja o dostępności podana przy konkretnym produkcie brzmi: /wysyłka 24h w dni robocze/.
8.    Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
10. Formy płatności:
Za towary zamówione w niniejszym Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. poprzez serwis PayU (dawne płatności.pl) (np. kartą kredytową, przelewem on-line) - wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty);
b. poprzez przelew na rachunek bankowy nr 49 1240 6016 1111 0010 1761 2789 - wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili wpływu należności na konto Sklepu giftsfactory.pl
c. płatne za pobraniem - wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w link wysłany Klientowi w potwierdzeniu zamówienia) lub otrzymania e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
11.    W Sklepie giftsfactory.pl przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia.
12.    W przypadku braku w Magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep giftsfactory.pl niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym
, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny bądź informuje Klienta telefonicznie. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
13.    Klient w sytuacji opisanej w punkcie 12.  powyżej, może:
a. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia, Sklep giftsfactory.pl zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;


II  Ceny towarów

1.    Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.III  Wysyłka- czas realizacji zamówienia

1.    Przedmiot zamówienia może być dostarczany do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej,  firmy kurierskiej UPS lub odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie Sklepu giftsfactory.pl

2.    Termin otrzymania przesyłki to czas podany przy każdym produkcie w informacji o dostępności produktu + przewidywany czas dostawy.
3.    Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:                                                   
a. Poczta Polska - czas dostawy:  do 2 dni robocze (przesyłka priorytetowa) 
b. Kurier - czas dostawy: na kolejny dzień roboczy od wysyłki.        
4.    Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi:
a.    Odbiór osobisty - 0 zł
b.    Poczta Polska – 11 zł (przesyłka priorytetowa do 1 kg) - cena uzależniona jest od wagi przesyłki i jej ostateczna wartość jest wyszczególniona podczas składania zamówienia.
c.    Poczta Polska – 15 zł (przesyłka priorytetowa do 2 kg, za pobraniem)
- cena uzależniona jest od wagi przesyłki i jej ostateczna wartość jest wyszczególniona podczas składania zamówienia.
d.    Kurier UPS - 23 zł - cena jest stała, nie zależna od ilości produktów lub wagi przesyłki.
e.    Kurier UPS – 27 zł (przesyłka za pobraniem)
- cena jest stała, nie zależna od ilości produktów lub wagi przesyłki.
 


IV  Prawo do odstąpienia od umowy - Zwroty

1.   
Klient ma prawo do rezygnacji z zakupionych towarów czyli odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.   
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep giftsfactory.pl o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu tego terminu.
3.    Klient może skopiować, wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy zamieszczony na stronie Sklepu giftsfactory.pl pod adresem www.giftsfactory.pl faxem (22 812 90 69) lub za pośrednictwem poczty (Sklep Giftsfactory, ul. Trakt Lubelski 414A, 04-667 Warszawa). Niezwłocznie po odebraniu informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep giftsfactory.pl prześle Klientowi potwierdzenie odbioru tej informacji na trwałym nośniku ( np. pocztą elektroniczną).
4.  
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep giftsfactory.pl zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep giftsfactory.pl), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji odstąpienia od  umowy.
5.   Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6.  
Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać towar, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep giftsfactory.pl o swoim odstąpieniu od umowy. Aby termin został zachowany, wystarczy jeżeli Klient odeśle  towar przed jego upływem.
7.  
Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8.  Wzór formularza odstąpienia od umowy jest załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu i jest równocześnie dostępny na stronie Sklepu giftsfactory.pl w zakładce /KONTAKT/


V  Reklamacje

1.  
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu giftsfactory.pl są fabrycznie nowe.
2.  
Wszystkie produkty dostępne w Sklepie giftsfactory.pl objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

3.   
Klient może składać reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@giftsfactory.pl lub w formie pisemnej przesyłając na adres siedziby sklepu giftsfctory.pl. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej dane Klienta (imię, nazwisko, adres internetowy), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta.
4.    Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy: Giftsfactory, ul. Trakt Lubelski 414A, 04-667 Warszawa. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i  rozpatrzeniu reklamacji.

5.    Reklamacja zostanie rozpoznana niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sklep giftsfactory.pl .
6.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7.  
Wzór formularza reklamacji towarów jest załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu i jest równocześnie dostępny na stronie Sklepu giftsfactory.pl w zakładce /KONTAKT/


VI  Dane Osobowe

1.   
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest Jett Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 414A, NIP: 952-13-31-069, REGON  012347898, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Numer KRS  0000126614.
2.   
Składając zamówienie w Sklepie giftsfactory.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep giftsfactory.pl
3.    W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody (zapisanie się do newsletter'a na stronie www.giftsfactory.pl), dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep giftsfactory.pl w celu informowania Klienta o nowych promocjach dostępnych w Sklepie giftsfactory.pl
4.    Zgodnie z art.24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu giftsfactory.pl maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia z bazy danych.


VII  Postanowienia końcowe

1.    Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu giftsfactory.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2.    Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
3.    Zdjęcia towarów znajdujących się na stronie Sklepu mają przede wszystkim charakter reklamowy.
4.    W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt e-mail’owy (sklep@giftsfactory.pl) lub telefoniczny (22 812 90 60 w.123)
5.   
O każdej zmianie treści Regulaminu Klient Sklepu giftsfatory.pl zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu giftsfactory.pl informacji o zmianie Regulaminu, ze wskazaniem zmian w Regulaminie.  Wiadomość o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu zostanie zachowana przez okres co najmniej 14. dni kalendarzowych.
Klienci, zarejestrowani i posiadający Konto w Sklepie giftsfactory.pl zostaną również powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na ich adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianach Regulaminu,
z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuje go w całości" oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym za Sklepem na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
6.    We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
7.    Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"
8.  
Polityka bezpieczeństwa, w tym zawarta tamże polityka cookies, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


 Załącznik do Regulaminu nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
                                                            
                                                                                                                                                                             Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

                                                                                                                                    GiftsFactory
                                                                                                                                    ul. Trakt Lubelski 414A
                                                                                                                                    04-667 Warszawa


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data zamówienia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data odbioru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                                             Podpis konsumenta
                                                                                                                             (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Załącznik do Regulaminu Nr 2WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARÓW:

(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji towaru)
                                                            
                                                                                                                                                                             Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

                                                                                                                                    GiftsFactory
                                                                                                                                    ul. Trakt Lubelski 414A
                                                                                                                                    04-667 Warszawa


Niniejszym reklamuję następujący towar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z powodu_______________________


Data zamówienia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                             Podpis konsumenta
                                                                                                                             (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)