Polityka bezpieczeństwa

Niniejsza polityka bezpieczeństwa określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy giftsfactory.pl, prowadzony pod adresem internetowym www.giftsfactory.pl (dalej zwanym Sklepem ). Administratorem danych osobowych jest Jett Studio Sp.  z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 414A, NIP: 952-13-31-069, REGON  012347898, Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Numer rejestru KRS  0000126614. Kapitał zakładowy spółki: 50 000zł.(dalej zwanym Administratorem danych)

Administrator danych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administrator danych Sklepu, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa użądzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Państwo korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich strukturty i zawartości;
c) utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Na stronie Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies : "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Na stronie internetowej Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dopasowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w użądzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na jej stronie internetowej.


Sklep może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawce internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na adres Sklepu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Sklep internetowy giftsfactory.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu:
1) imię i nazwisko
2) adres zamieszkania, jeżeli jest adresem dostawy lub adres dostawy
3) adres poczty elektronicznej
4) numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach sklepu. Wyjątek stanowi zakup bez rejestracji z odbiorem osobistym, wtedy nie jest konieczne podawanie adresu dostawy.

Ponadto Sklep giftsfactory.pl, może zbierać od Państwa następujące dane w celu wystawienia faktury VAT, na konkretnę Państwa prośbę.
1) nazw firmy
2) dokładny adres firmy
3)  NIP firmy

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie mają Państwo możliwość podglądu i edycja swoich danych, w ramach Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła lub poprzez kontakt ze Sklepem sklep@giftsfactory.pl

W ramach realizacji zamówienia, w zależności od wybranego przez Państwa sposobu dostawy przesyłki (Poczta Polska, Kurier UPS), powyższe dane zostaną przekazane danej firmie transportowej w celu dostarczenia towaru.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych naszych własnych produktów. Zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. 

Sklep giftsfactory.pl dokłada wszelkiech starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed niepożądanym działaniem osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony Państwa danych. W szczególności Sklep stosuje technologię SSL (szyfrowaną transmisje danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Rozpoznanie czy dane połączenie jest bezpieczne jest możliwe poprzez sprawdzenie czay adres Sklepu w momencie wypełniania danych rejestracyjnych, logowania bądź obsługi koszyka zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłodki pojawiającym się w przeglądarce. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych , w przypadku wyboru takiej opcji, będą również następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte działania przez Administratora danych mogą się jednak okazać niewystarczające, jeżeli sami Państwo nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować poufność loginu i hasła do Sklepu i nie udestępniać ich osobom trzecim. Sklep nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po każdym zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki bezpieczeństwa mogą być przez Państwa kierowane na adres :
sklep@giftsfactory.pl